STEGE BY - side 1-2 - 3 Gamle postkort og nye billeder

Lidt byhistorie:

OBS.: Oplysninger og eventuelle rettelser bliver modtaget med stor tak.  Jeg er også interesseret i køb eller lån af gamle postkort med gademiljeu fra hele Møn, Bogø og Nyord. 

Lidt om steds- og gadenavne i Stege:

Når man kigger på de gamle kort over Stege by, finder man mange navne på gader og stræder som i dag er væk og glemt, andre er bevaret, men ofte i en form som helt skjuler den oprindelige betydning.

Rådhusgade:

Denne gade hed oprindelig "Skammestrædet". Oprindelsen til dette navn finder man iflg. Bojsen, i det oldnordiske ord "´skammr" - kort -( deraf skæmt der forkorter tiden).  Altså "det korte stræde" i modsætning til den parallelle "Langestræde".   Skrivemåden skiftede mellem "Skammestræde" og "Skammelstræde" indtil det blev erstattet med det mere moderne "Rådhusgade" i 1867.

Langgade:Tidligere kaldet "Langestræde"

Her for enden af Langgade, hvor den skærer sig gennem volden, låg en af de tre byporte, som gav adgang til Stege By.

Det lille hus i baggrunden skal være det gamle "Asissehus" hvor told blev opkrævet på varer der skulle føres ind i byen.

Her var gennem mange år indrettet offentlige toiletter.  I dag er bygningen ombygget til beboelse.

   

Dragestrædet:

Forbinder Langgade og Rådhusgade.  "Dragestrædet" har ikke så meget med drager å gøre, men fortæller at her var en "fægang" man drog kreaturerne på vej ind til stald eller på græs.  Navnet er også på enkelte bykort skrevet som "Dragørstrædet"  Strædet var på et tidspunkt kendt som "Skadestrædet", sikkert efter en familie, Skade, som boede der.  Dette navn blev erstattet af det nuværende i 1867. 

Ved enden af Dragestrædet i Skammestrædet (Rådhusgade) stod der en stor vandpost der blev brugt til at vande kør og hvor man hentede vand til husholdning.

Dragestrædet 2004- Der er småt med kreaturer i dag.  

 

Store Strandstræde:

Tidligere "Bagerstræde" og har formentlig en gang dannet den østre bygrænse.  Bojsen mener navnet henfører til den straf de uærlige bagere fik, ved at blive udelukket fra gildet og tvunget til at bo for sig selv i udkanten af byen. At snyde med brødet var en alvorlig sag.   En lidt pudsig tanke at der var så mange uærlige bagere at de ligefrem havde sit eget stræde.

Storegade:

Storegade var tidligere opdelt i tre gadenavne .  Der var den nederste del, Vestergade, den midterste del, Torvegade, den øverste del Møllegade.  


Dybsbrostræde:  
Dybsbrostræde skal være den ældste gade i Stege, eller i alle fald der hvor den første bosætning ved bugten fandt sted.
STEGE BY - side 1 >2< 3 Gamle postkort og nye billeder Mølleporten Stege Kirke Tugthuset Biografen Hotel Møn Til Mønsiden forside