Tilbage til kortet Opdateret 13.08.2012 17:43
English text

Dronning Alexandrines bro

eller "Mønbroen" som den som oftest bliver kaldt.

Broen er 750 meter lang og vejbanen er 26 meter over havet på det højeste punkt.

Bygmester: professor Anker Engelund.

 

                    

Dronning Alexandrines Bro, er den ene og den ældste af de to faste forbindelser fra Møn.  Denne bro forbinder Møn med Sjælland  - fra Koster til Kalvehave.

Planlægning af broen kom rigtigt i gang i 1934, efter at Ministeriet havde meddelt Amtsrådet at man påtænkte å opkræve vareafgift af alle varer som overførtes mellem Koster og Kalvehave. På den baggrund blev der den 10. december 1934 efter initiativ af Møns Landboforening afhold et møde hvor man dels protesterede mod den planlagte afgift og som det andet punkt på dagsordenen vedtog en udtalelse hvor man opfordrer "til å få nedsat et udvalg  til at rette de fornødne henvendelser og i øvrigt arbejde for Bro-spørgsmålets fremme."

Man frafaldt kravet om vareafgift, men bro - spørgsmålet var rejst og et udvalg blev nedsat. Trafikminister Fisker kunde 25. januar 1938 meddele at der var bevilget tilskud til bygning af broen af vejmillionerne.  På møde i Amtsrådet, holdt i Stege den 22. marts 1938 vedtog man at bygge broen efter et projekt udarbejdet af Professor Engelund.

Broen blev indviet den 30. maj 1943 i overværelse af dronningen og kronprinseparret.

Broen betød afslutning på en lang tids virksomhed med færgefart fra Koster til Kalvehave, men endnu i dag kan man se resterne af det gamle færgeleje ved Koster Færgegård.

Indvielsen af broen betød også indledning af en ny æra i Møns historie - med direkte forbindelse til Sjælland for menneske- og varetransport.  Den betød også en stor fordel for de Mønske busser, som nu uhindret af færgeoverfart kunde betjene et meget større område og var vel også med til at undergrave Kalvehavebanens trafikgrundlag.  Tidligere havde man planlagt at banen skulle føres over broen til Møn, men nu blev det biltransporten som vandt.  På den måde satte også broen sit præg på  Mønsk dagligliv og handelsliv.

En anden fast forbindelse blev også indviet denne dag, nemlig dæmningen mellem Møn og Bogø.  Indvielsen af denne blev foretaget senere på dagen i forlængelse af bro-åbningen.

"Den smukke bro"

"Dronning Alexandrines bro er et smukt vidnesbyrd om, at et stykke moderne teknik så langt fra at misklæde naturen tværtimod kan uddybe og berige den.  I sjælden grad går her natur og menneskeværk - bakkeland og bro - op i en højere enhed.  Broens buer og linierne i det fint svungne landskab mødes i det fineste samspil."

Sådan står det at læse i den lille bog Møns Turistforening udgav i 1960, og man kan ikke andet end at være enig i dette udsagn.  Når man er på vej hjem til Møn, er det første glimt  af broen med det omliggende landskab altid en fryd for øjet.  Når man så passerer broen og "lander" på Koster, er det også altid med et lille fredfyldt suk - så er man hjemme igen. 
... og  på den rigtige side af broen mødes man af denne velkomststen .....

Velkommen til Møn!

 
     
Laurits M. Larsen (ikke mønsdigteren) var også med da broen blev indviet i 1943 og har på Vest-Mønsk dialekt givet dette stemningsbillede af festivitasen:

 

Om jæ' vaa mæ' da dend nye Bro blev aavned -?

Ja, de' ka' I tro jæ' vaa,  aa vo' æ' hon smaak!

 Aa sekke dov ing vældig Flaak oae Folk, der vaa, ja i Tyvsenvis.

De' vaa jo da, natyrligvis, mere Dronningen end Broen der trak....

Amtmaing ha' soae aasse Tak, faa-de hon kom froae Køvenhavn

og gav Mønsbron set Navn.

*

Der vaa aasse saa mæed Polleti aa en sort Bil, de jemte sæ' i,

hon vaa froae Nykøving, ble der savt.

- Ja sekke et Arbejde, der æ' lavt, aa sekken ing Jern der ska' tæ' aa

bøgge saatten en Bro mæ - - -

Men Øl vaa' der ette ret mæed oae, aa der, vaa' monne tæ' aa toae

 froae, ma' jik aa tøstede, aa vaa sveet, førend ma' fek de' Hele seet.

De vaa' dov næsten en foali Sav, a' ma' sku' tøste paa saatten ing Dav.

 

 
MØNSBROEN -

Digt på Vest-Mønsk dialekt

 af Laurits M. Larsen

 

 

Amatørfotos fra broens fødsel:

..foto efter oplysninger i album 1942.

det meste af broen er færdig støbt, og nu er man ved at bygge forskaling til hovedbuen -

Utrolig flotte konstruktioner og nok en gang hatten af for arkitekt og konstruktører - og alle brobisserne.

...og så disse fotos fra åbningsdagen

Disse amatørfotos fra indvielsesdagen understreger Laurits M. Larsen's beskrivelse af begivenheden " aa der, vaa'monne tæ' aa toa froae"

 

 
 To af de mange postkort fra Dronning Alexandrines Bro.

....og hvad der senere skedte.........:

Broens stemme

I tåget og usigtbart vejr kunne man førhen vidt omkring høre Møn-broens stemme, det kraftige tågehorn som ledet søtrafikken på ret vej gennem Bøgestrømmen. Siden 1990 har tågehornet været sat ud af drift. Der kommer ikke så mange skibe gennem sundet mere. Den østlige del af gennemløbet er ved at sande til og skibstrafikken til Kalvehave og Stege indskrænker sig stort set til lystbåde.

15/7-03: Efter 60 år smuldrer Mønbroen:

I forbindelse med en undersøgning af alle broer i amtet, fandt man ud af at Møns-broens fundamenter er ved at smuldre. Foreløbig har man regnet med en udgift på ca. 60 millioner kroner for å få repareret skaderne. Det er lige til en million om året for hele broens levetid, 60 år.

Årsagen til den smuldrende beton skulle efter sigende være at man ved støbningen har benyttet såkaldt B-cement, en krisecement der blev fremstillet under krigen, hvor man bl.a. brugte trækul ved fremstillingen.

Mon vi nu skal til at sejle mellem Koster og Kalvehave igen?

27/10-2011: tales ikke så meget om "Mønbroen" i øjeblikket - nu er den gal med Storestrømsbroen - ja, hvad skal vi egentlig med alle de broer - det var da meget hyggeligt med de færger - eller? ;-) Forøvrig tales der nu om at broen skal repareres til næste år - regningen ventes at blive 88 millioner.

august 2012: Så er man i gang med at reparere eller skulle man sige lappe på den gamle bro - og midt i turistsesongen spærrer man den ene kørebane - men når de nu en gang bliver færdige, kan man kør over broen uden "dumper"

http://www.highways.dk/danmark/broer/monbro.php er et godt link til facts om Mønbroen

Queen Alexandrines Bridge, commonly called the Møn Bridge,  conects Møn with Zealand (Sjælland). The bridge are 750 m.s. long. heigt 27 m o.s.  It was build from 1938 - 1943. Opened in 1943. Until this point, the transportation Sjælland to Møn was taken care of by a small ferry from Kalvehave to Koster.

The bridge are often reffered to as the most beutifull bridge in Denmark.


 

--------------------------------

Kildemateriale: Møns Landboforenings jubileumsskrift 1845 - 1945

                        "Møn" - udg. af Møns Turistforening 1961.