Tilbage til mønsiden Til kortet Gaderne i Lendemark Tanken der forsvandt Lendemark Boldklub
Lidt historie om Lendemark:
Oprindelsen til navnet Lendemark eller Lendemarke er  uvis.  Det kan muligvis ha noget at gøre med Lindetræer.
 

Skal du til Stege og kommer du med bil eller bus, vil du helt sikkert aflægge et lille kort besøg i landsbyen Lendemark, enten du vil det eller ej, ad Kostervej, eller ad Lendemark Hovedgade.  Mange tænker nok ikke videre over det, og tænker bare, at nu er man da i Stege.  Men det passer ikke helt.  I dag er der mest boliger her, og Lendemark fungerer i dag nærmest som soveby for Stege, men for ikke ret mange år siden var der forretninger på Lendemark Hovedgade og en gang for ikke så meget længere siden var det sådan at man ikke gik over broen for at købe ind.  Det gjorde man i de lokale forretninger.  Og der var mange.  Her var to bagere,  2 slagtere, flere købmænd, skomager, cykelsmed, frisører bare for at nævne nogle.

I Lendemark havde man også sin egen mølle og et mejeri. Mejeriet solgte til private ved en mælkemand som kørte rundt med hest og vogn.  Mejerivognen kørte, foruden i det lokale område, også  salgsrute i Stege.

.............og historien om møllen der blev talerstol:

Nederst i Lendemark Hovedgade låg Lendemarke Mølle - en stubmølle, der malede korn fra de lokale bønder. Der fortaltes at man havde visse problemer med Lendemarke mølle.  Skyggerne som møllevingerne kastede på gaden, skræmte hestene når man kom kørende og der kunne til tider være svært at få hesten til at passere møllen når den var i gang.

Men møllen fungerede og malede korn optil omkring 1900, da møllen blev ramt af et lyn, og brandt ned.

Lendemark Mølle blev nedrevet omkring århundredskiftet (1900). Bygningen i baggrunden er "Det gule palæ" hvor slagtermester Hans Peter Olsen boede. Han  havde sin forretning på Storegade i Stege. Hans kone lavede og solgte bolsjer i huset.   Der låg to huse omtrent der hvor indkørslen til fabriksområdet er i dag.

Kun navnet "Møllebakken" vidner i dag om at der tidligere i starten af Lendemark Hovedgade låg en stubmølle.

Møllen blev skadet ved brand efter et lynnedslag, og stod en del år før den blev nedrevet.   Den store egestamme som dannede kærnen i møllen blev solgt til Frede Bojsen på Røkilde Højskole, hvor den skulle skæres op til brædder.  En dag kommer der en besøgende til skolen som får øje på denne egekævle, og spørger Bojsen om den ikke kan købes.

Umiddelbart vil Bojsen ikke give slip på kævlen, men da han hører at træet skal bruges i forbindelse med indretning af den nye folketingssal, skænker han treet til dette formål, og af den store egekævle fra Møn laver man folketingets talerstol.
På billedet ses Frede Bojsen med familie, personale og elever fra højskolen, fotograferet i anledning aflevering af egekævlen i 1917.